Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  • Ponedeljak, 12.03.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu;
4. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o javnom prenosa Kosova;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
  •  

    Sednica Komisije

    Ponedeljak, 12.03.2018 10:00
     

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: drita.morina@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: mirjeta.heta@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265