Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  • Sreda, 18.04.2018 10:00
  • Javna Rasprava Sala: C 203
  •  

Dnevni red :


Javna Rasprava u vezi amandamentiranja Nacrta Zakona Br. 06/L-043 o slobodi udruzivanja u Nevladinim Organizacijama.

 

  • Utorak, 10.04.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o javnom prenosa Kosova;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265