Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovske snage bezbednosti

 • Petak, 17.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanaka komisije oderžanog 27.03.2019
3. Razmatranje izveštaja izborne komisije Agencije za informisanje i privatnosti komesara;
4. Razno.

 

 • Utorak, 23.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanaka komisije oderžanog 08.03.2019;
3. Razmatranje godišnji izveštaj državne agencije za zaštitu ličnih podataka za 2018 godinu;
4. Razmatranje zakonodavne inicijative o parlamentarni Komesar za Bezednosne Snage Kosova;
5. Razno.

 

 • Petak, 05.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izveštaja sa preporukama za praćenje sprovođenja Zakona br. 03/ L-231 o Kosovske policijske Inspektorat;
3. Formiranje Panela za izbor Komisije za zaštitu ličnih podataka;
4. Razno.

 

 • Sreda, 27.03.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštaj Generalnog Direktora Kosovske Policije g.Rashit Qalaj o izveštaju rada za 2018.
3. Razmatranje izveštaja sa preporukama za praćenje sprovođenja Zakona br. 03/ L-231 o Kosovske policijske Inspektorat;
4. Formiranje Panela za izbor Komisije za zaštitu ličnih podataka;
5. Razno.

 

 • Petak, 08.03.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnici sa sastanak komisije oderžanoj 20.02.2019;
3. Izveštavaj Komandanta Kosovkse Besbednosbe Snaga, General Lejtnant Rrahman Rama o godišnjem izveštaju rada za 2018.
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 29.01.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.12.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 03.12.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 26.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 23.10.2018 10:00
   

Kontakt

 
Nur Çeku Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 603; 044 300 100
 
 
Zare Aliu Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 628; 044 454 891