Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

 • Utorak, 21.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

2. Diskusija u Komisiji o pitanju ranjenih lica na Kosovu pre ratnog perioda.
Pozvani: Skender Reçica, ministar rada i socijalnog staranja, predstavnici
Udruženja i g. Hilmi Jashari, Narodni advokat,

3. Diskusija u Komisiji o peticiji Predsedništva Saveza nezavisnih sindikata Elektro-Kosova (SNSE) o neizvršenju sudskih odluka o vraćanju radnika na posao,
4. Razno.

 

 • Petak, 03.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Institucije Narodnog advokata, za 2018.godinu,
2. Razmatranje konačnog izveštaja na Nacrt zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta,
3. Razno.

 

 • Sreda, 17.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red

1. Diskusija u Komisiji o peticiji Predsedništva Saveza nezavisnih sindikata Elektro-Kosova (SNSE) za neizvršenje odluka suda o vraćanju radnika na posao.
Pozvani:
g. Valdrin Lluka - ministar ekonomskog razvoja,
g. Hilmi Jashari - Narodni advokat,
Predstavnici KEDS-a, i
Predstavnici SNSE -a.

2. Razno.

 

 • Utorak, 16.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica

2. Diskusija u Komisiji o temama: Bezbednost, zdravlje i uslovi rada u privatnom sektoru na Kosovu i trenutno stanje u vezi sa sveobuhvatnim Koncept dokumentom i Nacrtom zakona o penzijskim šemama.
Pozvan, g. Skender Reqica - ministar rada i socijalnog staranja.

3. Razno.

 

 • Utorak, 26.03.2019 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red


1. Razmatranje N/zakona br.06/L-084 o zaštiti deteta,

2. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 11.02.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 07.02.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.02.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.01.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.12.2018 10:00
   

Kontakt

 
Selman Ymeri Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 624; 044 412 924