Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

  • Ponedeljak, 29.01.2018 10:00
  • Javna Rasprava Sala: N-506
  •  

Dnevni red

1. Javna rasprava u vezi sa Nacrtom zakona br. 06 / L-001 o izmenama i dopunama Zakona br. 02 / L-031 o verskim slobodama na Kosovu

 

  • Sreda, 24.01.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

Dnevni red:

1. Mogučnost organizovanja regionalne konferencije o pložaju žena u društvu,
2. Razno.

 

Zapisnik
  • Ponedeljak, 22.01.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada za 2017.godinu,
3. Razmatranje nacrt-plana rada za 2018.godinu,
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Selman Ymeri Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 624; 044 412 924