Komisija za nadgledanje javnih finansija

 • Sreda, 18.04.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 28.03.2018;
3. Razmatranje revizorskog izvještaja o efikasnost upravljanja gradanski predmetima u osnovnim sudovima;
4. Razmatranje akcionog plana Vlade za adresiranje preporuka iz Izvještaja o Reviziji za 2016;
5. Razno.

 

 • Sreda, 28.03.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 23.03.2018;
3. Razmatranje revizorskog izvještaja o godišnjem finansijskom izvještaju Agencije za privatizaciju, za godinu koja je završila 31. decembra 2016. godine;
4. Razmatranje izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima poverilačkih fondova za godinu završenu 31. decembra 2016. godine;
5. Razno.

 

 • Petak, 23.03.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 09.03.2018;
3. Razmatranje Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Ministrarstvo Obrazovanje, Nauke i Teknologije, za godinu zavrsno sa 31 decembrom 2016;
4. Razmatranje i usvajanje konačnog izvještaja o Nacrtu zakona br.06 / L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 09.03.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 28.02.2018;
3. Razmatranje Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Ministrarstvo Obrazovanje, Nauke i Teknologije, za godinu zavrsno sa 31 decembrom 2016;
4. Razmatranje Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Universitet Pristine, sa zavrsno sa 31 decembrom 2016;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.02.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 07.02.2018;

3. Razmatranje i usvajanje amandmana za nacrt zakon o unutrasnjoj kontroli javnihfinansija nr.06/L-021;

4. Razmatranje Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Ministrarstvo Zdravstva, za godinu zavrsno sa 31 decembrom 2016;

5. Razmatranje i usvajanje preporuku za Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Universitetske Bolnicke Sluzbe Kosova za godinu zavrsno sa 31 decembrom 2016;

6. Razmatranje Izvestaj revizije Efikasnost i Efektivnost u primeni jedinstvenog Integrisanog dravstvenog sistema;

7. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 23.03.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 09.03.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.02.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 07.02.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 30.01.2018 10:00
   

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107