Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

  • Ponedeljak, 29.01.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N204
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 22.01.2018 i 25.01.2018
3. Razmatranje i usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godinu;
4. Razno.

 

  • Četvrtak, 25.01.2018 09:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

Dnevni red:

1. Izveśtavanje Direktora Kosovske Obaveśtajne Agencije g. Driton Gashi

 

  • Ponedeljak, 22.01.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanaka održanog 11.12.2017;
3. Usvajanje izveśtaj rada Komisije za 2017 godinu;
4. Razmatranje i usvajanje nacrt-plana rada Komisije za 2018;
5. Razno

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Haxhi Xhemajli Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 674; 044 163 644