• Sreda, 15.05.2019 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 08.05.2019
3. Usvajanje nacrt izveštaja Komisije
4. Razno.

 

 • Petak, 10.05.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 26.04.2019
3. Razmatranje nacrt izveštaja Komisije
4. Razno.

 

 • Sreda, 08.05.2019 09:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 23.04.2019
3. Sašlusanje direktora OAK, g. Shpend Maxhuni i bivśeg direktora OAK, g. Driton Gashi
4. Razno.

 

 • Petak, 03.05.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 23.04.2019
3. Sašlusanje direktora OAK, g. Shpend Maxhuni
4. Razno.

 

 • Petak, 26.04.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Sašlusanje Predsednika Republike Kosova g. Hashim Thaçi
3. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi