Predsedništvo Skupština

Kujtim Shala

Kujtim Shala

Funkcije u Skupštini Kosova

    Parlamentarna grupa

  • LDK

Partija

  • DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA ALIJANSA NOVO KOSOVO (LDK-AKR)