Predsedništvo Skupština

Müfera Srbica - Şinik

Müfera Srbica - Şinik

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • 6+

Partija

 • Turska Demokratska Stranka Kosova (KDTP)

Lični podaci

 • Rođena 24.06.1963 u Prizren
 • Udata

Obrazovanje

 • Fak. edukacije

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Potpredsednica Parlamenta;
 • Potpredsednica Komisije za obrazovanje...

Jezici osim maternjeg

 • Albanski; Srpski (Bošnjački)

Adresa

 • Kasimbeg Br.62 - Prizren

Telefon

 • 044 186 658