Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 22.08.2016

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-109Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-071 o Budžetu Republike Kosova za 2016 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.07.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-027-2016, Dana 27.07.2016

Odobreni od Skupštine:
14.07.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.07.2016
05/L-108Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-049 o finansijama lokalne samouprave

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.07.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-028-2016, Dana 27.07.2016

Odobreni od Skupštine:
14.07.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.07.2016
05/L-107Download (PDF)

Zakon o rattifikaciji Sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt am Main i Vlade Republike Kosova za Program "Mere efikasnosti energije u javnim zgradama na Opštinskom nivou na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.07.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-029-2016, Dana 27.07.2016

Odobreni od Skupštine:
14.07.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.07.2016
05/L-103Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na mandat Misije Evropske Unije za Vladavinu Prava u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2016, Dana 29.06.2016

Odobreni od Skupštine:
17.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.06.2016
05/L-102Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Međunarodnog Sporazuma između Republike Kosova i Evropske Unije o Misiji Evropske Unije za vladavinu prava na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2016, Dana 29.06.2016

Odobreni od Skupštine:
17.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.06.2016
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com