Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 22.07.2016

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-103Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na mandat Misije Evropske Unije za Vladavinu Prava u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2016, Dana 29.06.2016

Odobreni od Skupštine:
17.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.06.2016
05/L-102Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Međunarodnog Sporazuma između Republike Kosova i Evropske Unije o Misiji Evropske Unije za vladavinu prava na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2016, Dana 29.06.2016

Odobreni od Skupštine:
17.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.06.2016
05/L-082Download (PDF)

Zakon o prirodnom gasu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-024-2016, Dana 01.07.2016

Odobreni od Skupštine:
16.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.07.2016
05/L-081Download (PDF)

Zakon o energetici

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-025-2016, Dana 01.07.2016

Odobreni od Skupštine:
16.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.07.2016
05/L-085Download (PDF)

Zakon o elektičnoj energiji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-026-2016, Dana 01.07.2016

Odobreni od Skupštine:
16.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.07.2016
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com