Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 27.10.2016

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-047Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim i srodnom pravu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-037-2016, Dana 25.10.2016

Odobreni od Skupštine:
11.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.10.2016
05/L-088Download (PDF)

Zakon o pravilima drumskog saobraćaja

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-034-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
05.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016
05/L-078Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju, ponovnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa ogranićenim sposobnostima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-036-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
05.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016
05/L-087Download (PDF)

Zakon o prekršajima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-035-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
05.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016
05/L-113Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju između Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Priština, Kosovo, i Ministarstva za Obrazovanje, Nauku i Tehnoligiju Republike Kosova, Fulbright Program za Akademsku Razmenu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-031-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
04.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com