Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 28.04.2017

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-127Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.04/L-033 o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda za pitanje Kosovske Agencije za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-246

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-134Download (PDF)

Zakon o legalizaciji i predaji oružja, municije i eksplozivnih sredstava

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-150Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-130Download (PDF)

Zakon o uslugama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-013-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-095Download (PDF)

Zakon o Akademiji pravde

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.01.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2017, Dana 03.02.2017

Odobreni od Skupštine:
19.01.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.02.2017