Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 21.11.2016

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-110Download (PDF)

Zakon o zateznoj kamati u komercijalnim transakcijama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-041-2016, Dana 15.11.2016

Odobreni od Skupštine:
28.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.11.2016
05/L-024Download (PDF)

Zakon o emergentnoj medicinskoj službi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-040-2016, Dana 15.11.2016

Odobreni od Skupštine:
28.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.11.2016
05/L-066Download (PDF)

Zakon o regulisanim profesijama u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-042-2016, Dana 15.11.2016

Odobreni od Skupštine:
28.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.11.2016
05/L-047Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim i srodnom pravu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-037-2016, Dana 25.10.2016

Odobreni od Skupštine:
11.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.10.2016
05/L-120Download (PDF)

Zakon o Trepči

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 08.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-039-2016, Dana 31.10.2016

Odobreni od Skupštine:
08.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.10.2016
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com