Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 24.01.2017

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-116Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 04/L-101 o Penzijskim Fondovima Kosova, izmenjen i dopunjen zakonom 04/L-115 i zakonom 04/L-168

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-003-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
05/L-100Download (PDF)

Zakon o Državnoj pomoći

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-004-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
05/L-125Download (PDF)

Zakon o Budžetu Republike Kosova za 2017 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-002-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
05/L-117Download (PDF)

Zakon o akreditaciji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-001-2017, Dana 05.01.2017

Odobreni od Skupštine:
20.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.01.2017
05/L-124Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma između Kosova i Evropske Unije u okviru IPA za 2015

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-043-2016, Dana 14.12.2016

Odobreni od Skupštine:
01.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.12.2016
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com