Vesti

Četvrtak, 01.03.2012

  • Sa plenarna sednica Skupštine Kosova

    Voðena je opširna debata o zahtevima penzionera, postavljenim u Skupštini putem jedne peticije Skupština nije usvojila preporuke Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije čitaj više

  • Sa posete Komisije za budžet i finansije u Èeškoj

    Ceni se dobra saradnja sa Parlamentom Èeške Parlamentarci Kosova dobijaju iz dobrih demokratskih iskustava ove prijateljske zemlje, što se tièe organizacije i funkcionisanja Jedinice za legislativno istraživanje, organizovanje rada parlamentarnih komisija, kao i procese razmatranja i usvajanja budžeta Izražava se spremnost za... čitaj više