Vesti

Utorak, 06.03.2012

  • Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

    Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje tri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

  • Sa okruglog stola Skupštine Kosova

    O boljim praktikama država èlanica EZ-e u vezi parlamentarnog koordiniranja predavali su eksperti nekoliko parlamenata evropskih zemalja čitaj više