Vesti

Sreda, 07.03.2012

 • Iz posete Predsednika Parlamenta Krasniqi u Švajcarskoj

  Parlamentarna delegacija Kosova primljena je u odvojenim susretima od predsednika Nacionalnog saveta Švajcarske, Komisije za spoljnu politiku, šefa Departmana spoljnih poslova, Burkhalter, direktora Uprave za razvoj i saradnju Dahinden i gradonaèelnika Berna, Tschäppät Predsednik Parlamenta Krasniqi izrazio je zahvalnost švajcarskim prijateljima... čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniqi èestita nastavnike povodom 7. Marta – Dana uèitelja

  čitaj više

 • Predsednik Parlamenta Krasniqi èestita ženama 8. Mart

  čitaj više

 • Javna rasprava Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova ...

  Zakon protiv diskriminacije ne nailazi na dovoljnu primenu čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je razmatrala dva n/zakona čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ljudska prava...

  N/zakona o slepim i poluslepim licima æe se razmatrati na narednoj sednici čitaj više

 • Grupa žena poslanika posetila Privrednu komoru Kosova

  Uskoro æe se konstituisati Departman žena u biznisu čitaj više