Vesti

Petak, 09.03.2012

 • Sa plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

  Održana je šira parlamentarna rasprava o Meðunarodnom danu žena Na kraju sednice poslanici su usvojili preporuke za jaèanje položaja žena na Kosovu čitaj više

 • Preporuke Skupštine u vezi tretmana žena

  čitaj više

 • U Tirani je poèela Konferencija Parlamentarnih komisija za evropske integracije uèesnice u Procesu za stabilizaciju i pridruživanje (COSAP)

  Skupština Kosova je zastupljena od Lutfi Haziri Xhavit Haliti čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i financije

  Podržani su amandmani radne grupe o Nacrtu zakona o penzijskom fondu Kosova čitaj više