Vesti

Ponedeljak, 12.03.2012

 • Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica održaæe se 15 marta Razmatraæe se pet n/zakona, kao i izveštaj Komisije za ekonomski razvoj u vezi predloga odluke Vlade za imenovanje èlanova Borda Kancelarije regulatora za energiju čitaj više

 • Dana 14. i 15. marta 2012. godine u Strazburu æe se održati 5-ti Meðuparlamentarni susret, Evropski parlament – Kosovo

  Kosovsku delegaciju predvodi Predsednik Skupštine, dr. Jakup Krasniqi Diskutovaæe se znaèajne teme za Kosovo, a usvojiæe se jedna zajednièka deklaracija čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniæi primio je bivšeg predsednika Hrvatske g-dina Stipe Mesiæa

  Predsednik Krasniæi ocenio je dosadašnju podršku Hrvatske Kosovu i naglasio potrebu njene podrške za dalje priznavanje nezavisnosti i procesa evro-atlanske integracije čitaj više

 • Sa sednice Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Izveštaji sa tri ministarstva, o ispunjavanju izazova proizišlih iz Izveštaja progresa 2011 Èlanovi Komisije su podržali èlan 37 koji se odnosi na izboru direktora kanal na srpskom jeziku, i ujedno su procesirali Nacrt zakona o javnom prenosniku na drugo razmatranje na narednoj sednici Skupštine Kosova čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

  Komisija je usvojila Godišnji izveštaj Autoriteta za konkurenciju Kosova za 2011 godinu čitaj više

 • Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržan je predlog za pokretanje procedure za izradu Zakona o poslanicima Èlanovi Komisije su podržali èetiri izveštaja, sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Nisu usvojeni predloženi amandmani od Komisije za zajednice na N/zakona o Velikoj Hoèi čitaj više