Vesti

Sreda, 14.03.2012

 • Iz posete Predsednika Parlamenta Krasniqi u Strazburu

  Predsednik Krasniqi prezentirao je rezultate koje je Kosovo postiglo u toku jedne godine, ali i izazove sa kojima se ono aktuelno suoèava Predsednik Evropskog parlamenta, Martin Schulz, rekao je da EP nastavlja da održava bliske veze sa Skupštinom Kosova i nastaviæe da je podržava Popodne poèinju radovi 5–tog Meðuparlamentarnog susreta,... čitaj više

 • Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj...

  Zakon o zaštiti konkurencije mora biti kompatibilan sa zakonima regiona čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržano je èetiri nacrt zakona, sa predlog-amandmanima radnih grupa čitaj više

 • Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje èetiri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Sa sednice Komisije za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

  Komisija je formirala Radnu grupu za kontrolu sprovoðenja Zakona o klasifikaciji informacija i sigurnosnu verifikaciju čitaj više

 • GŽP –DEMI u okviru USAID-a

  Okrugli sto na temu: »Uloga žene u lokalnoj upravi« čitaj više