Vesti

Ponedeljak, 19.03.2012

 • Sednica Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica æe se održati 29 marta Dnevni red za ovu sednicu æe se završno utvrditi na narednoj sednici Predsedništva sa šefovima paralemntranih grupa Od 27-30 marta Kosovo æe posetiti predsdnik Parlamenta Severne Irske William Hay Spoljni revizor za reviziju finansijskih pregleda Kancelarije generalnog revizora za 2011 godinu, je... čitaj više

 • Sastanak Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  Polna struktura uèenike i nastavnika u kosovskim školama je dobra Angažovanja za poveæanje kvaliteta studija, kao preduslov za pravu konkurenciju na tržištu znanja i rada Komisija je podržala dale procesiranje, u Skupštini, Nacrta zakona o bibliotekama u Republiku Kosova čitaj više

 • Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Èlanovi Komisije su podržali predlog-amandmane radne grupe u vezi nacrta Kriviènog zakonika Republike Kosova, kao i Zakon u celosti Podržan je i Godišnji izveštaj Pravosudnog instituta Kosova za 2011 godinu, kao i dva izveštaja sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Sa sednice Komisije za evropske integracije

  Podržani su tri nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija Komisija je razmotrila, i podržala, i amandmane funkcionalnih komisija na Nacrt zakona br. 04/L-46 o javnom transmiteru na Kosovu čitaj više

 • Sa susreta Komisije za rad... sa Švajcarskom vladinom radnom grupom socijalnih osiguranja

  Oèekuju se odgovarajuæi koraci u pospešivanju procesa pregovaranja o novom sporazumu socijalnih osiguranja izmeðu Republike Kosova i Švajcarske čitaj više

 • Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje

  Kosovu je, za redovno snabdevanje pitkom vodom i adekvatno tretiranje crnih voda, potrebno više od milijarde i 250 miliona evra čitaj više