Vesti

Utorak, 20.03.2012

 • Predsednik Skupštine Krasniqi primio je specijalnog predstavnika Evropske zajendice na Kosovu g-dina Samuel Zhbogar

  čitaj više

 • Potpisan Memorandum o razumevanju izmeðu Administracije Skupštine Kosova i Parlamenta Bugarske

  Jaèaju meðuparlamentarne veze i raste nivo saradnje izmeðu službi administracija oba parlamenta Potpredsednik Skupštine Kosova, Xhavit Haliti, naglasio je stalnu težnju za profesionalizaciju Administracije Skupštine, ocenjujuæi u tom smislu znaèajnom i podršku Parlamenta Bugarske čitaj više

 • Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Èlanovi Komisije zahtevali su od Vlade Kosova , da se odmah poène sa procedurom za izmenu i dopunu Zakona o osnivanju Kancelarije generalnog revizora i Kancelarije za reviziju na Kosovu , Zakona br. 03/L-075 Zakon æe u Skupštini biti u junu mesecu, obeæao je ministar Hamza čitaj više

 • GŽP-a primila je eksperta iz SAD-a g-ðu Juli R. Weeks

  Angažovanja za osnaživanje žena u afarizmu čitaj više