Vesti

Četvrtak, 22.03.2012

 • Predsednik Skupštine Krasniæi primio delegaciju italijanskih parlamentaraca Skupštine OEBS-a, koju je predvodio Riccardo Migliori

  Razmatraju se modaliteti kako bi Kosovo bilo deo Parlamentarne skupštine OEBS-a Kosovo je stalno èinilo kompromise, dok Srbija nije pokazala spremnost za implementaciju postignutih sporazuma čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniæi primio zamenicu premijera za evropska pitanja Republike Makedonije g-ðu Teutu Arifi

  Posveæenost za uspostavljanje što boljih odnose partnerstva, koje treba stalno jaèati Ohridski sporazum je glavni stub stabilnosti Makedonije čitaj više

 • ZAJEDNIÈKA DEKLARACIJA

  čitaj više

 • Komisija za spoljne poslove imala je susret sa delegacijom italijanskih parlamentaraca pri OEBS-u

  Obostrani interes za produbljivanje meðuparlamentarne saradnje Da se pronaðu moguænosti da se èuje glas Kosova u Parlamentarnoj asambleji OEBS-a Kurti i Komisija za spoljne poslove pozivaju se u zvaniènu posetu Rimu čitaj više

 • Sa sednice Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje

  Razmatranje zakona koji proizilaze iz celokupnog paketa predsednika Ahtisari o statusu Kosova prevazilazi okvirne odnose pozicija – opozicija, naglasio Premijer Thaçi Komisija je usvojila amendmane na Nacrt zakona o V. Hoèi čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniæi održao sastanak sa predsednicima parlamentarnih komisija

  Diskutovano je o toku razmatranja i usvajanja nacrta zakona čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržani su amandmani na Nacrt zakona o bankama, mikrofinancijskim i ne bankarskim financijskim institucijama čitaj više

 • Sednica Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je usvojila u naèelu Nacrt zakona o javnim preduzeæima čitaj više

 • Sa sednice Podomisije za mandate, imunitete i Poslovnik Skupštine

  Razmotren je Poslovnik Skupštine Republike Kosova čitaj više