Vesti

Utorak, 27.03.2012

 • Govor predsednika Krasniqi na inauguracionom sastanku Nacionalnog saveta za Evropske integracije

  Buduænost regiona u ujedinjenoj Evropi – garancija za život u miru i blagostanju čitaj više

 • Èlanovi Komisije za evropske integracije sastali se sa delegacijom EU-a koju je predvodio predsedavajuæi jedinice za Kosovo u Briselu, Lawrence Meredith

  Komisija je razmotrila i podržala niz nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija sa aspekta, kompatibilnosti sa zakonodavstvom EU-a čitaj više

 • Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj .....

  Nacdrt zakona o elektronskim komunikacijama unapreðuje nezavisnost RAT-a Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama ima nameru da prati promene u informativnoj tehnologiji i promovisanju konkurencije čitaj više

 • GŽP-a produbljuje saradnju sa Ambasadom Francuske

  čitaj više