Vesti

Ponedeljak, 02.04.2012

 • Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Stvoriti uslove za stvaranje podobnih ambijenata za poslanike i komisije, radi osiguranja kvalitetnog rada u oblasti legislature Na sutrašnjoj sednici, oèekuje se utvrðivanje datuma za nastavak plenarne sednice od 29 marta čitaj više

 • Skupštinski èelnik Krasniqi je primio danas delegaciju Zantlijske komore iz Nemaèke

  Nemaèke zanatlije imaju veliko iskustvo u proizvodnji, te mogu pružati pomoæ kosovskom zanatstvu čitaj više

 • U Skupštini Kosova otvorena izložba uz naslov „Žena i umetnost“, u kojoj su izloženi radovi pet umetnica-slikarki

  Nema prosperiteta niti demokratije bez polne ravnopravnosti, u funkciji kojoj svoj doprinos daju i poslanice Skupštine Kosova, naglasio je èelnik Skupštine Krasniqi Umetnici podržavaju aktivnosti GŽP-a za nabavku mobilnog mamografa čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržani godišnji izveštaji èetiri nezavisnih agencija, budžetska projekcija RTK-a za tromeseèni period, kao i dva nacrta zakona čitaj više

 • Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Èlanovi Komisije su osudili hapšenje dvojice pripadnika Kosovske policije od strane Policije Republike Srbije i, u vezi sa ovim dogaðajem , zatražili detaljne informacije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova čitaj više

 • Sa sednice Komisije za nadgledanje Kosovske agencije za intelegenciju

  Komisija je pozitivno ocenila posetu u KAI čitaj više

 • Komisija za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medje

  Usvojeni su amandmani na Nacrt zakona o pozorištima, br.04/L-106, koji je procesuiran u drugom razmatranju čitaj više