Vesti

Utorak, 03.04.2012

 • Sednica Predsedništva Skupštine

  Prva taèka dnevnog reda, Vladin izveštaj o hapšenju policajaca Republike Kosova od Srbije Šefovi parlamentarnih grupa opozicije, prisustvovanje sednici uslovljavaju povlaèenjem sa dnevnog reda N/zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim ustanovama. čitaj više

 • Skupštinski èelnik dr Krasniqi je primio zaduženog poslom u Finskoj amabasadi u Prištini, gospoðu Anne Meskanen

  Visoko je ocenjena podrška Finske Kosovu čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, i peticije

  Centralna kancelarija i regionalne kancelarije Narodnog advokata otvorene su za graðane i ljude kojima je nužna pomoæ čitaj više

 • Grupa žene poslanice organizovala okrugli sto: domaæe radinosti – ogromna moguænost za žene na Kosovu

  Uèesnik i delegacija iz Koblenca Nemaèke Kosovo ima veoma dobre moguænosti za razvoj i modernizaciju domaæe radinosti posebno u Prizrenu, ali i u drugim opštinama gde ima uslove. čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ....

  Komisija je usvojila Nacrt zakona o osnivanju agencije za vazdušno navigacijske usluge čitaj više

 • Sa sednice komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Podržani su amandmani o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni zakona o šemi socijalne pomoæi na Kosovu. čitaj više