Vesti

Sreda, 04.04.2012

 • Predsednik Skupštine Krasniæi primio delegaciju amerièkih kongresmena

  Amerièki zakonodavci preneli pozdrave upuæene od predsednika Obame i sekretarke Klinton predsedniku Skupštine Krasniæiju , Skupštini i narodu Kosova Odlièni odnosi izmeðu dve zemlje Visoko se ocenjuje politièka, ekonomska i vojna podrška SAD-a Kosovu čitaj više

 • Susreti amerièkih kongresmena sa predsednicima komisija, šefovima parlamentarnih grupa i parlamentarnim grupama

  Eksperti koji se angažuju u podršci komisija, treba da imaju dubokih saznanja iz dotiènih oblasti, èak treba da budu i u veæem broju nego što su do sada čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniqi i amerièki kongresmeni održali su konferenciju za javnost

  Amerièki kongresmeni ocenili su dostignuæa Kosova u razvoju demokratije nasuprot kratkog vremena njene državnosti Kongresmen Dreir je ocenio sastanak sa ženama poslanicama Skupštine Kosova i potencirao je posebno sastanak sa poslanicom Flora Brovina čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniqi primio je delagaciju Nacionalne skupštine Maðarske

  Visoko je ocenjena saradnja izmeðu dva parlamenta, ali je istaknuta potreba daljeg proširivanja, posebno izmeðu dveju homolognih komisija čitaj više

 • Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Maðarske

  Razgovaralo se o saradnji srodnih komisija dveju država Maðarska delegacija je izrazila spremnost da pomaže parlamentarnoj komisiji za bazbednost čitaj više