Vesti

Četvrtak, 05.04.2012

  • Sa nastavka plenarne sednice Skupštine

    Diskutovalo se o sluèaju hapšenja dvojice policajaca Kosova od strane srpske žandarmerije na granici sa Srbijom, 31. marta i usvojena su, u naèelu, dva nacrta zakona čitaj više

  • Predsednik Skupštine primio danas zamenika predsednika Svetske banke Philippe Le Houerou

    Sa dosadašnje podrške Kosovu, Svetska banka prelazi na partnerstvo sa našom zemljom Projekti podržani od Svetske banke æe se realizovati sa veæom efikasnošæu. Eksperti EU su ocenili da Kosovo svoj energetski razvoj treba da bazira uglavnom na uglju čitaj više

  • Okrugli sto sa ženama u srpskim opštinama

    Od prvog mandata institucija , na osnovu sprovoðenja polne kvote , stvoreni su uslovi koji su doprineli obuhvaæanju više žena u društvenim procesima čitaj više