Vesti

Utorak, 17.04.2012

 • Sednica Predsedništva Skupštine

  Skupština æe sutra raspravljati o situaciji na severu Kosova Redovne sednice æe biti održane u sredu i èetvrtak čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržan je nacrt Kriviènog zakonika Republike Kosova i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzeæima, sa izveštajima sa amandmanima funkcionalnih komisija, izveštaj troškova Skupštine za 2011 godinu, finansijski izveštaj RTK-a i Agencije protiv korupcije čitaj više

 • Sednica Komisije za evropske integracije

  Podržani su niz nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija, u pogledu usklaðenosti sa zakonodavstvom EU-a. čitaj više

 • Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje devet Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Sa sednice Komisije za zakonodavstvo

  Razmatrana su i podržana devet izveštaja sa preporukama funkcionalnih komisija čitaj više

 • Sa javne rasprave Komisije za poljoprivredu

  Reforme o izgradnji æe se postiæi u skladu sa drugim zakonima, na osnovu najboljih praksi EU. čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ekonomiju.....

  Komisija je usvojila Godišnji izveštaj Autoriteta za civilnu avijaciju za 2011. godinu čitaj više