Vesti

Sreda, 18.04.2012

 • Sa plenarne sednice Skupštine

  Skupština je debatovala o stanju na severu Kosova Premijer Thaçi: nezavisnost i suverenitet Kosova su zagarantovane Ministar unutrašnjih poslova, Rexhepi: Policija Kosova ima kapacitet i autoritet da osigurava život graðana na severu Poslanici opozicije: Vlada Kosova ne samo da nije uspela da osigurava bezbedan ambijent na severu i razvojnu... čitaj više

 • Èelnik Skupštine Krasniqi primio grupu studenata sa univerzitetskog koleža „Humanistika“ iz Uroševca

  Univerzitetski kolež „Humanistika“ iz Uroševca, je dodelio priznanje èelniku Skupštine Krasniqiju čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finasnije

  Podržan je finansijski izveštaj o budžetu Republike Kosova za 2011 godinu, finansijski izveštaj Agencije za zaštitu liènih podtaka i N/zakona o obligacionim odnosima sa amandmanima funkcionalne komisije čitaj više

 • Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Podržani su amandmani o Nacrtu zakona o dijaspori br.04/L-95, kao i dva izveštaja, koji su ujedno i procesirani u daljoj proceduri u Skupštini Traži se veæa kreativnost u programima javnog prenosnika čitaj više