Vesti

Petak, 20.04.2012

  • Sa plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

    Usvojen je Nacrt Kriviènog zakonika, Nacrt zakona o selu Velika Hoèa, Nacrt zakona o Istorijskom centru Prizrena, Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim preduzeæima i Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na nepokretnu imovinu čitaj više

  • Predsednik Skupštine Krasniqi održaæe predavanje u Univerzitetu „Universum“

    čitaj više