Vesti

Ponedeljak, 23.04.2012

 • Predsednik Skupštine posetiæe Tursku

  čitaj više

 • Èelnik Skupštine Krasniqi je održao predavanje na Univerzitetskom koležu „Univerzum“

  Proglašenje nezavisnosti je otvorio put demokratskom i ekonomskom razvoju Kosova Skupština je uspela da uspešno promoviše demokratiju i parlamentarnu kulturu čitaj više

 • Èelnik Skupštine Krasniqi doèekao predstavnicu UNDP-a za Hrvatsku, g-ðu Louisa Vinton

  Put Kosova ka Evropskoj uniji je bez alternative, stoga saradnja i pružanje iskustava, kao i pomoæ eksperata je dobrodošlo. čitaj više

 • U Tirani poèeli radovi Konferencije Parlamentarne asambleje NATO-a

  Raspravlja se o temi: „Mudra odbrana – saradnja i regionalna koordinacija izmeðu zemalja Jugoistoène Evrope, prikupljanje i raspodela aseta o odbrani“. Kosovska delegacija se predvodi od strane Xhavit Haliti, potpredsednik Skupštine čitaj više

 • Govor potpredsednika Skupštine Republike Kosova, Xhavit Haliti, održan na Konferenciji „Mudra odbrana“, koja se održava u Tirani

  Kosovo podržava objektive NATO-a čitaj više

 • Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Razmatran je, i podržan, Predlog Vrhovnog suda o ponovnom imenovanju èlana komisije za imovinske zahteve Kosova Èlanovi Komisije su podržali i Izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 04/L-106 o pozorištima, kao i Izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 04/L-092 o slepim i delimièno... čitaj više

 • Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je usvojila N/zakona o Kosovskoj agenciji za zaštitu od zraèenja i nukleranoj bezbednosti čitaj više