Vesti

Utorak, 24.04.2012

 • Završila je radove Konferencija „Budna odbrana“.

  Republika Kosova je bila u moguænosti da se izjasni kao najzainteresovanija država Zapadnog Balkana za realizaciju ciljeva Konferencije i za jednoglasno usvajanje Nacrta deklaracije koja je predstavljena svim uèesnicima Konferencije, istakao Potpredsednik Skupštine Xhavit Haliti. čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ....

  Privatizacija PTK-a neæe se dogoditi ni pod pritiskom vremena, a ni pod pritiskom nedostataka finansijskih sredstava čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost.....

  U mrtvaènici Prištine su 250 posthumni ostataka i 101 delova tela čitaj više

 • Sa sednice Komisije za amandmandovanje Ustava Republike Kosova

  Komisija je usvojila Akcioni plan i Program rada u svom treæem mandatu koji se odnosi na okonèanje meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova čitaj više