Vesti

Sreda, 25.04.2012

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Zakon o spreèavanju pranja novca i finansiranja terorizma zasniva se na nove koncepte i primenjuje u zemljama regiona, prema evropskim zakonima. Zakon uzima u obzir naše zahteve i nivo ekonomskog razvoja Kosova, rekao je ministar Hamza čitaj više

 • Sa sednice Komisije za spoljne poslove

  Nadgledaæe se sprovoðenje Zakona o spoljnim uslugama Ministar Hoxhaj æe izveštavati o aktivnostima MSP-e čitaj više

 • Sa sednice Komisije za obrazovanje...

  Komisija je podržala procesuiranje N/zakona o pozorištima za drugo razmatranje na Skupštini Nezavisni nadzorni odbor Civilne službe Kosova reflektira naèinio znaèajni progres u radu, meðutim sprovoðenje njegovih odluka od strane dotiènih institucija nije zadovoljavajuæe čitaj više

 • Teuta Sahatqija se sastala sa ženama Prizrenske opštine

  Na narednim izborima, više kandidata ženskog pola čitaj više