Vesti

Četvrtak, 26.04.2012

  • Poseta èelnika Skupštine u Turskoj

    Parlamentarna delegacija Kosova doèekana je od predsednika Velike Skupštine Turske, g. Cemil ÇIÇEK i predsednika Republike Turske, g. Abdullah GUL Kosovo – faktor mira i stabilnosti u regionu Turska æe nastaviti podrškom Kosova u svim aspektima čitaj više

  • Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

    Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje dva Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

  • Parlamentarna grupa mladih poslanika posetila je Departman za omladinu u Opštini Gnjilane

    Spremnost za avanziranje prava mladih Kosova čitaj više