Vesti

Sreda, 02.05.2012

 • Èelnik Skupštine Krasniqi primio delegaciju Nemaèkog Bundestaga

  Podnoseæi kratak pregled o razvojima na Kosovu, predsednik Krasniqi zadržao se na izazovima kojima se suoèava aktuelno Vlada Kosova, i to: potreba za ekonomski razvoj, smanjivanje nezaposlenosti, vladavina zakona i dr. Napomenuto je i potreba veæeg prisustva nemaèkog biznisa na Kosovu čitaj više

 • Potpredsednik Skupštine, Sabri Hamiti, primio je g. Samuel Žbogar

  Neophodna je liberalizacija viza, kako bi se graðani Kosova slobodno kretali u Evropi, izlazeæi iz sadašnje izolacije Nema zakonskog osnova koji dozvoljava da se održavaju srpski izbori na Kosovu čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finasnije

  Podržani su godišnji finansijski izveštaji èetiri agencija i dva n/zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj....

  Komisija je usvojila Izveštaj Kancelarije Regulatora energije za 2011.godinu čitaj više

 • Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatran je predlog KGR-a za odlaganje štampanja Godišnjeg izveštaja o performasiji i njegovog objavljivanja na službenoj web-stranici, do dobijanja mišljenja i preporuke spoljnog revizora. čitaj više