Vesti

Petak, 04.05.2012

  • Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS

    Razmatran je Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o bezbednosnoj situaciji Èlanovi Komisije su konstatovali da je situacija na severu zemlje teška i sa tendencijom daljeg pogoršanja, naroèito u vreme kada se oèekuje organizovanje predsednièkih i parlamentarnih srpskih izbora na severu Kosova. Istaknuto je da treba postojati... čitaj više

  • Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

    Komisija je usvojila N/zakona o elektronskoj komunikaciji čitaj više