Vesti

Utorak, 15.05.2012

  • Nastavak plenarne sednice Skupštine

    Poslanici su podržali predlog Vlade Kosova za nove èlanove Borda KRE-a Podržan je izveštaj o radu Kosovske agencije protiv korupcije, za 2011. godinu Poslanici su podržali i zahtev Ad – hok Komisije za amandiranje Zakona o opštim izborima, o dodatnom roku, kao i predlog Vrhovnog suda Kosova o imenovanju èlana u Komisiji za... čitaj više

  • Sa nastavka sednice Komisije za poljoprivredu...

    Komisija je razmatrala amandmane N/zakona o izgradnji čitaj više