Vesti

Ponedeljak, 21.05.2012

 • Predsednik Skupštine Krasniqi izrazio sauèešæe homolugu Topalli

  Institucije i narod Kosova teško doživeli ovu tragediju čitaj više

 • Sa sednice Predsedništva Skupštine Kosova

  Skupština se okuplja na redovnu sednicu u èetvrtak, 24. maja i 1. juna, na Meðunarodni dan deteta Ratifikovaæe se jedan meðunarodni sporazum, razmatra æe se devet nacrta zakona, osam izveštaja, kao i razni predlozi institucija Kosova čitaj više

 • Skupština Kosova i OEBS promovišu inicijativu za dijalog sa civilnim društvom

  Prezentiraæe se databaza organizacija civilnog društva. OEBS æe prezentirati i izveštaj ocene o odnosima saradnje izmeðu Skupštine i civilnog društva čitaj više

 • Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Bezbednosnih snaga Kosova

  Diskutovano je o realizaciji Plana komisije za period januar - maj čitaj više