Vesti

Sreda, 30.05.2012

 • Skupština je ozvanièila osnivanje Kancelarije za parlamentarna istraživanja

  Ovo je posebna moguænost za parlamentarnu demokratiju da se legislativnoj grani pruža jedna prava snaga, rekao je Dean čitaj više

 • Èelnik Skupštine Krasniqi doèekao bivšeg kandidata za predsednika SAD-a, g.Howard Dean

  Vrlo dobri odnosi sa strukturama amerièke prisutnosti na Kosovu, posebno sa NDI-om, što je puno pomagao u podizanju i funkcionisanju mehanizama Skupštine, kao i profesionalizacije administracije Štos e tièe garantovanja prava manjina, Ustav Kosova je meðu najboljima u zemljama regiona SAD i druge prijateljske zemlje æe podržati Kosovo na... čitaj više

 • Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Izveštavano je u vezi procesa monitorisanja sprovoðenja Zakona o radu čitaj više

 • Grupa žena poslanica i Ministarstvo za zdravstvo potpisali su memorandum za kupovinu mobilne mamografije

  Projekat sa višestranim efektima čitaj više