Vesti

Petak, 01.06.2012

 • Plenarna sednica Skupštine

  Evroposlanica Ulrike Lunacek putem vido snimka zatražila je od poslanika Skupštine Kosova da rade više za decu. Predstavljene su preporuke, putem kojih æe Vlada u najkraæem vremenskom roku izraditi sveobuhvatniji nacionalni program za razvoj i edukaciju u najranijem detinjstvu čitaj više

 • Predsednik Parlamenta Krasniqi oštro osuðuje napade na pripadnike KFOR-a

  čitaj više

 • Predsednik Parlamenta Krasniqi primio je jednu delegaciju Nemaèke Parlamentarne grupe za jugoistoènu Evropu

  Predsednik Krasniqi je postavio potrebu veæeg uticaja Brisela nad Beogradom Nemaèki poslanik, Weib, interesovao se o procesu amandiranja Ustava i Izbornog zakona čitaj više

 • Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Projekat koji se odnosi na osnivanje Administrativne kancelarije u severnoj Mitrovici ocenjen je kao dobar poèetak čitaj više

 • GŽP primila je èlana Borda direktora NDI-a, Howard Dean

  Primer ukljuèivanja žena svih stranaka i nacionalnosti čitaj više