Vesti

Petak, 08.06.2012

 • Sa sednice Predsedništva Skupštine Kosova

  Utvrðen je dnevni red za plenarnu sednicu od 14. juna 2012.g. U drugom razmatranju biæe dva nacrta zakona: Nacrt zakona o slepim i delimièno slepim licima, i Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti U meðuvremenu, dnevni red može biti dopunjen i nekom drugom taèkom iz materija koji se nalaze u proceduri kod... čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniæi primio je parlamentarnu delegaciju Slovaèke

  Slovaèka treba da prizna Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. To bi olakšalo put Kosova ka integraciji u EU, istakao je Krasniæi. Za integraciju u EU treba da imate dobre odnose sa susednim zemljama ,ocenila je delegacija Slovaèke. čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ljudska prava.....

  Slepim osobama se garantuju meseèni prihodi u iznosu od 100 evra čitaj više

 • Poslanice Kosovskog parlamenta uèestvuju na jednom seminaru u Amerièkom kongresu

  Amerièki kongresisti izrazili volju da još više podržavaju Kosovo u integracionim procesima i u poveæanju priznavanja od država koje još nisu priznale Kosovo Priznanje prema SAD o doprinosu što daje u izgradnji države Kosova čitaj više