Vesti

Ponedeljak, 11.06.2012

 • Èelnik Skupštine sastao se sa Predsednicom Skupštine Estonije gospoðom Ene Ergma

  Predsednik Krasniqi je naglasio nužnost pristupanja Skupštine Kosova Interparlamentarnoj uniji i podrške koja je potrebna na tom putu. Predsednica parlamenta Estonije gða Ergma izrazila spremnost Parlamenta Estonije da Skupštinu Kosova podrži u tome, naroèito u oblasti informativne tehnologije. čitaj više

 • Izjava èelnika Skupštine dr Krasniqi povodom 12 juna

  Povodom 12.juna - Dana slobode, predsednik Skupštine Kosova, dr Jakup Krasniqi dao je sledeæu izjavu: čitaj više

 • Pri Komisiji za evropske integracije izveštavali su ministri Kuèi i Redžepi

  Kuèi je rekao da Ministarstvom kojim on rukovodi, za prioritet ima ne samo vladavinu reda i zakona, veæ i zakonske reforme, koje se odnose na proces evropskih integracija Redžepi je dao pregled rada u komponenti sigurnosti dokumenta, integrisano menadžiranje granice, red i javnu sigurnost, kao i osnovna prava slobode kretanja čitaj više

 • Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Komisija je usvojila u naèelu Nacrt zakona o kriviènom postupku Spisak predloženih za èlanove Saveta u Komisiji za besplatnu pravnu pomoæ, komisija æe razmatrati nakon što predloženi budu kompletirali dokumentaciju prema zakonskim odredbama čitaj više

 • Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  Nameæe se potreba amandmandovanja Zakona o kulturnom nasleðu čitaj više

 • Predstavnici REA, doèekali ministarku za Migracije Belgije, g-ðu De Blok

  Bilo je razgovora o repatrijaciji povratnika iz Belgije iz redova zajednica Roma, Egipæana i Aškalije. Na Kosovu su garantovana slobode i prava manjinskih zajednica, èak više nego u pojedinim èlanicama EU-a Da se omoguæi integracija u Belgijskom društvu naših sunarodnika, migriranih tokom prošlih decenija, da se stvaraju uslovi za... čitaj više