Vesti

Sreda, 13.06.2012

 • Parlamentrana delegacija Kosova, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Jakup Krasniqi vratila se sa posete Estoniji

  Dalje produbljivanje saradnje čitaj više

 • Sa javne debate Komisije za budžet i finansije

  Èlanovi Komisije, predstavnici Ministarstva za finansije, Kancelarije Generalnog revizora, Regulatorne komisije za javnu nabavku i Organa za razmatranje javne nabavke, diskutovali su o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Izveštaja o napretku Evropske komisije za Kosovo, za 2011. godinu, u oblasti javne nabavke čitaj više

 • Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatranje Godišnjeg izveštaja revizije financijskih pregleda RON, æe se izvršiti na narednoj sednici. U cilju efikasnijeg nadgledanja javnog novca, Komisija æe se podržati od struènjaka čitaj više

 • Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Komisija je procesirala na plenarnoj sednici Nacrt zakona o zdravstvu čitaj više

 • G-ða Teuta Sahatqiju sastala se sa delegacijom Ambasade Norveške

  Ambasada pomaže ženama Kosova u razvoju raznih ekonomskih delatnosti čitaj više