Vesti

Petak, 15.06.2012

  • Skupština održala komemorativnu sednicu, povodom smrti predsednika Borda KAP-a, Dino Asanaj

    Dino Asanaj je bio veliki radnik i voljeni prijatelj. Njegovim visokim vrlinama, on je imao mnogo prijatelja, kojima æe dugo nedostajati Od posebnog znaèaja bila su njegova neprestana dela koja je on uèinio za afirmaciju naše oslobodilaèke borbe u politièkim i diplomatskim krugovima u SAD Poslanici, èlanovi vladinog kabineta, zvaniènici drugih... čitaj više

  • Sa sednice Predsedništva Skupštine

    Èlanovi predsedništva i šefovi parlamentarnih grupa odali su poštu sada pokojnog KAP-a, Dino Asanaj. Skupština æe održati redovnu sednicu, u petak, 22 juna. Razmotri æe se: Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona koji se odnose sa završetkom meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova, Nacrt zakona o kriviènom postupku, kao i... čitaj više

  • Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

    Komisija je razmatrala N/zakona o obogaæivanju brašna čitaj više