Vesti

Sreda, 20.06.2012

 • Predsednik Parlamenta Krasniqi susreo se sa predsednikom Predstavnièkog doma Amerièkog kongresa, John Boehner i drugim amerièkim kongresmenima

  Boehner je ponovo potvrdio odluènost SAD da podržavaju Kosovo i u buduæe Predsednik Krasniqi se zahvalio g. Bohneru za podršku i angažovanje SAD, za amerièku pomoæ u fizièkoj i demokratskoj obnovi Kosova, za požrtvovanje i doprinos amerièkih snaga koji su dali za slobodu i oèuvanje mira na Kosovu Amerièki kongresmeni su se izrazili... čitaj više

 • Predsednici Komisija sastali su se sa ekipom Evropske komisije za procenu studije izvodljivosti

  Postoji potpun konsenzus politièke klase Kosova za integraciju zemlje u EU. Zahteva se od zemalja EU-a olakšanje viza za studente , kao i za ljude iz oblasti kulture, sporta i biznisa. I pored ustavnih promena o izboru predsednika, Kosovo nastavlja da bude država sa elementima parlamentarne dominacije. Ad-hoc Komisija za izmenu Zakona o izborima,... čitaj više

 • Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj...

  Nacrt zakona o zaštiti potrošaèa je u skladu sa direktivama EU. Obaveza je svih da se angažiraju na donošenje što boljeg i sprovodljivog zakona koji štiti interese svih graðana čitaj više

 • Parlamentarna delegacija Kosova otputovala je u Crnu Goru

  Poslanici: Haziri, Haliti, Milosavljeviæ i Deliu –Kodra, uèestvovaæe na meðuparlamentranom sastanku sa temom: „Uloga parlamenta u procesu pregovora uèlanjivanja u EU“. čitaj više

 • Sednica Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  čitaj više