Vesti

G-din Jakup Krasniqi primio je direktora Agencije antikorupcije Skupštine Kosova g-dina Preteni

Ponedeljak, 03.03.2008
Predsednik Skupštine Republike Kosova g-din Jakup Krasniqi susreo se danas sa direktorom Kosovske agencije za antikorupciju g-dinom Hasanom Pretenijem. Agencija za antikorupciju odgovara i izveštava Skupštinu Republike Kosova o svom radu. U ovom duhu ova agencija već je predala administraciji Skupštine Republike Kosova i predsedniku Izveštaj o radu za 2007. godinu.

U prononciranju za medije u vezi ovog susreta ,predsednik Skupštine Republike Kosova Jakup Kransiqi izrazio je svoju i spremnost Skupštine Republike Kosova za političku i finansijsku podršku ovoj agenciji kako bi ona imala mogućnosti da obavlja svoje poslove i odgovornosti, na osnovu Zakona protiv korupcije i ostalim pravosnažnim zakonima koji se odnose na ovu oblast. S obzirom da ova agencija odgovara Skupštini, u nastavku je predsednik Krasniqi rekao, da će učiniti sve što je moguće da bismo se borilo protiv ove negativne pojave društva u tranziciji, kako korupcija ne bi postala nezaceljena rana koja će se sprečavati ekonomski razvoj, ali i ostale segmente života i rada graðana.

Povezanost Skupštine Kosova i Agencije protiv korupcije je obavezna, istakao je u svom prononciranju Hasan Preteni, direktor Agencije, i zato sam danas predao Izveštaj o radu ove Agencije za 2007. godinu. Istovremeno izrazio sam spremnost da o segmentima ovog izveštaja ,ali i o ostalim pitanjima koja su od interesa za Skupštinu , izveštavam u bilo koje vreme. U nastavku gospodin Preteni je istakao da je Agencija u ovoj godini obezbedila traženi budžet za podršku zakonu, što se nije desilo u prethodne dve godine. Nedostatak potrebnog budžeta stvarao nam je mnogo problema koji su se negativno odrazili na naš angažman, stvarajući i nedostatke a posebno kad je reč o obezbedjenju zvaničnika. Iz ovog ugla razmatranja obezbedjene budžeta za ovu godinu je dobar početak i očekujemo da se ova praksa nastavi i dalje. U vezi pitanja o subjektima koji su više obuhvaćeni korupcijskim aktivnostima, Hasan Preteni je rekao da smo još 12. februara objavili delove izvetšaja koji smo danas dostavili Skupštini. Iz informacija sa kojima raspolažemo vidi se da imamo četiri institucije koje su obuhvaćene korupcijom : sudovi, javna preduzeća, Vlada i lokalne vlasti.