Vesti

Sa nastavka rada plenarne sednice Skupštine

Sreda, 21.12.2011
Predsedavano od dr. Jakup Krasniqik predsednik Skupštine Kosova, poslanici su, danas, nastavili rad plenarne sednice. Na ovoj sednici, jednim delom je predsedavao potpredsednik i èlan Predsedništva Skupštine, Xhavit Haliti, poslanici su razmatrali, po prvi put, dva nacrta zakona i nekoliko ostalih na drugom èitanju. Takoðe, na ovoj sednici razmatrani su još nekoliko izveštaja parlamentarnih komisija, koji su se odnosili na implementiranju monitorisanih zakona sa njihove strane.

Na poèetku, poslanici su usvojili, u naèelu, Nacrt zakona o humanom razminiranju. Poslanici su, u naèelu, usvojili i Nacrt kriviènog kodeksa Republike Kosova, kojeg je pred poslanicima prezentirao zamenik premijera Kosova, Bujar Bukoshi. Govoreæi o oblasti što ureðuje ovaj Nacrt zakona, Bukoshi je rekao da cilj istog je zaštita društvenih vrednosti, garantovanih Ustavom Republike Kosova.

Na poèetku sednice, poslanici su razmotrili po drugi put sledeæe nacrte zakona: Nacrt zakona o finansiranju politièkih subjekata, Nacrt zakona o strancima, Nacrt zakona o azilu, Nacrt zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, Nacrt zakona o dodeljivanju odlikovanja od strane Predsednika Republike Kosova, Nacrt zakona o prodaji stanova za koje postoje stanarsko pravo, Nacrt zakona o kontroli i nadgledanju državne granice, i Nacrt zakona o sportu.

Nakon izjašnjavanja od strane predsednika Komisija u vezi sa ovim nacrtima zakona, Skupština je, veæinom glasova, usvojila iste. Meðutim, razmatranje Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoæi i Nacrta zakona o Vladi Republike Kosova, poslanici su odluèili da to uèine na narednoj plenarnoj sednici, odnosno nakon usaglašavanja stavova izmeðu parlamentarnih grupa, i usaglašavanja stavova izmeðu Komisije za budžet i finansije sa onim iz Komisije za zakonodavstvo. Nacrt zakona o genetski modificirani organizmima, koji je bio predviðen za razmatranje na današnjoj sednici, uz predlog predsednika Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje, Nait Hasani, odluèili da isti bude vraæen Vladi za preformulaciju.

Nakon razmatranja ovih nacrta zakona, sednica je nastavila rad razmatranjem izveštaja, predviðenih za ovu sednicu. Poslanici, na poèetku su razmatrali Izveštaj Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje, o nadgledanju sprovoðenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U vezi s tim, u ime Komisije, preporuke je prezentirao Nijazi Idrizi, èlan komisije i predsedavajuæi grupe za nadgledanje sprovoðenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Na osnovu prezentiranih nalaza u tom izveštaju, Kosovo gubi preko 100 hektara radnog zemljišta godišnje, rekao je Idrizi.

Bazirajuæi se na uznemiravajuæe podatke što sadrži izveštaj, govorio je i èelnik Skupštine, Jakup Krasniqi. On je tom prilikom skrenuo pažnju rekavši: „Poljprivredno zemljište je nacionalno bogatstvo". Èelnik Skupštine je, u nastavku, zatražio da se primedbe i preporuke, koje su prezentirane, budu i obavezne za dotiène institucije, meðutim od Skupštine je zahtevao još adekvatniji pristup, te da bude još više nameæe u pristupu prema odgovornim institucijama za sprovoðenje zakona.

Nakon rasprave, poslanici su jednoglasno usvojili ovaj Izveštaj sa preporukama, prezentiranog od strane poslanika Idrizi. U ovoj sednici, Skupština je, takoðe, usvojila i Izveštaj Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije o nadgledanju sprovoðenja Zakona o verskim slobodama na Kosovu svoje primedbe i sugestije, u vezi sa ovim Izveštajem, prezentirao je i èelnik Skupštine.,

Nakon izjašnjavanja šefova parlamentarnih grupa, Skupštine je usvojila i izveštaj sa preporukama Komisije za zakonodavstvo i sudstvo o nadgledanju sprovoðenja zakona za administriranju zaplenjene i konfiskovane imovine.

Nakon prezentacije, drugog izveštaja o sprovoðenju Akcionog plana Skupštine Kosova za evropske integraciju za 2011 godinu, od strane poslanice Vjosa Osmani, poslanici su usvojili Izveštaj sa preporukama Komisije za evropske integracije za 2011. godinu. Takoðe Skupština je podržala i Plan aktivnosti Skupštine Kosova za evropske integracije za narednu godinu.

Nakon toga, Skupština je razmotrila i preporuke Komisije za zakonodavstvo i sudstvo o imenovanju èlanova Sudskog saveta Kosova. U vezi s tim , Arben Gashi, predsednik Komisije za zakonodavstvo, nakon što je proèitao listu od tri èlana, zatražio je od poslanika da podrže izneti predlog. Poslanici su podržali ovaj predlog.

Meðutim, strategiju za minerale Republike Kosova, za period 2012 -2025, Skupština je odluèila da razmatra na jednoj od narednih plenarnih sednica.