Vesti

Sa sednice Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje

Četvrtak, 22.03.2012
Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje i danas nastavila sa razmatranjem N/zakona o V. Hoèi. Za postizanje saglasnosti stavova oko amandmana na ovaj N/zakona, sednici su prisustvovali i Premijer naše zemlje Hashim Thaçi i predstavnik ICO-a na Kosovu, Pieter Feith. Njihov doprinos usaglašavanju stavova dali su i Zamenik premijera Hajredin Kuçi i Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Dardan Gashi. Predsednik Komisije, Nait Hasani, govorio je prvo o znaèaju Nacrta zakona i zatražio od èlanova Komisije konstruktivnost u debati oko predloženih amandmana ICO-a i Vlade Republike Kosova.
Premijer je tim povodom naglasio da pitanje zakona koji proizilaze iz celokupng paketa predsednika Ahtisari o statusu Kosova, prevazilazi okvirne odnose pozicija - opozicija, te je apelovao da se procesuiranju ovog Zakona daje poseban znaèaj smatrajuæi ga od posebnog interesa za našu zemlju.
Nakon toga su èlanovi Komisije nastavili sa razmatranjem amendmana (12 njih), o kojima nije bilo znaèajnih nesuglasica (sem amendmana, 1, 4 i 7).
U vezi sa amandmanima 1, 4, i 7, predstavnik ICO-a, Pieter Feith, dao je objašnjenje i obrazloženje predloga u ime institucije koju on predstavlja. On je najpre tvrdio pred èlanovima Komisije da predloženi amandmani nisu u koliziji sa Kosovskim ustavom. Mi smo, naglasio on prilikom predloga svakog amandmana pridržavali se Ustavu u Zakonu o zaštiæenim zonama. Nakon objašnjenja Feitha, Komisija je bez teškoæa usvojila amendmane na N/zsakonas sem amendmana 4, koji ureðuje sastav i nadležnosti Saveta za nadzor i sprovoðenje (ZKM).
U toku rasprave o ovom amandmanu èlan komisije iz redova „Vetëvendosja", Liburn Aliu skrenu pažnju istakavši da „ ako dajemo nadležnosti nekompetentnim ljudima za zaštitu kulturne baštine, onda se to i neæe moæi realizovati, kao što to teži ovaj N/zakona" .
Nakon debate, Komisija je branila svoj stav da ZKM treba da ima 7 èlanova (4 iz opština i 3 iz seoske zajednice), ne prihvatajuæi predlog ICO-a da se ZKM sastoji od 6 èlanova (3 iz opština 3 iz seoske zajednice).
Nakon usvajanja amandmana od Komisije, predsednik Hasani oglasio okonèanom proceduru amandmandovanja Nacrta zakona o V. Hoèi kojeg æe u nastavku procedure razmatrati i ostale funkcionalne komisije i na kraju plenarna sednica Skupštine Kosova.