Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo

Utorak, 17.04.2012
Komisija za zakonodavstvo je na svojoj sednici koju je predsedavao Behar Selimi podpredsednik Komisije, razmatrala i podržala devet izveštaja sa preporukama funkcionalnih komisija, i to: Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-99 o izmenama i dopunama Akciznog i carinskog zakonika, br. 03/L-109; Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-104 o izmenama i dopunama Zakona, br. 03/L-161 o porezu na liène dohotke; Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-100 o izmenama i dopunama Zakona, br. 03/L-204 o porezu na nepokretnu imovinu; Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-103 o izmenama i dopunama Zakona, br. 03/L-162 o porezu na korporacijske prihode; Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-108 o izmenama i dopunama Zakona, br. 03/L-146 o porezu na dodatnu vrednost; Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-062 o selu V. Hoèa;Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-66 o prizrenskom istorijskom centru; Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona, br. 03/L-087 o javnim preduzeæima, i Izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona o osnivanju Agencije za vazdušne navigacijske usluge.