Vesti

Sa sednice Komisije za evropske integracije

Četvrtak, 12.10.2017
Na sednici Komisije za evropske integracije, kojoj je predsedavala predsednica Komisije Blerta Deliju- Kodra, razmatran je Nacrt plana rada Komisije za 2017. Godine. Ovom prilikom, članovi Komisije su podržali plan rada Komisije za prvo tromesečje ove godine i dali predloge za dopunu istog.

Između ostalog, članovi Komisije su zahtevali da osim razmatranja Nacrta zakona u aspektu usaglašenosti sa zakonodavstvom EU, u plan rada da se obuhvati nadgledanje primene zakona, koji spadaju u delokrug ove Komisije.

Posebnim naglaskom je navedeno i nadgledanje primene Zakona o prisluškivanju telekomunikacija.

Takođe, oni su se saglasili i o izveštavanju ministra pri Komisiji, koji su u vezi procesa Stabilizacije - pridruživanja i liberalizacije viza.

Komisija je diskutovala i o niz drugih pitanja, dok je predsednica Komisije g-đa Deliu - Kodra, govorila u vez i sastanka koji je ona održala sa šefom Kancelarije EU na Kosovu Nataliya Apostolova, u okviru sastanka koje je održala danas sa čelnicima parlamentarnih komisija. Naglašeno je da je Apostolova potvrdila podršku EU i za parlamentarnu Komisiju za evropske integracije, u procesu reforma koje se odnose na Evropsku agendu.

Nga mbledhja e Komisionit për Integrime Evropiane