Vesti

Sa plenarne sednice Skupštine

Četvrtak, 07.12.2017
Na današnjoj plenarnoj sednici Skupštine, koju je predsedavao predsednik Kadri Veseli (deo sednice su predsedavali potpredsednici: Xhavit Haliti, Kujtim Shala i Myfera Shinik), razmatran je Program Vlade Republike Kosova 2017-2021.

Pre početka razmatranja ove jedine tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je predložio da se nastavak sednice Skupštine za izglasanje Nacrta zakona o budžetu Republike Kosova za 2018.god., bude u nedelji, ali ipak o tome su se izjasnili šefovi parlamentarnih grupa i nekoliko poslanika. Na samom kraju diskusije po ovom pitanju, odlučena je da nastavak iste bude u nedelju sa početkom u 15:00 časova.

U nastavku, Skupština je nastavila rad sa razmatranjem Programa Vlade za 2017-2021 god. koji je predstavljen od Premijera Haradinaj.

Ovom prilikom premijer, predstavljajući svoj vladin program je rekao da je vizija Vlade poboljšanje dobrobiti građana, otvaranje novih radnih mesta kao i otklanjanje krajnog siromaštva.

Nakon što je istakao izmene koje će se preduzeti u avansiranju zakonodavstva iz krivične oblasti, rekao da će Vlada nastaviti borbu protiv organizovanog kriminaliteta i da će menadžiranje granica postići Evropski standard. On je isto tako naglasio i pitanje poslaničkog imuniteta.

„Nadam se da će biti regulisano pitanje imuniteta poslanika, da ih ne vidimo kao danas sa lisicama na sudu" rekao je on, nastavljajući svojim obećanjem da će biti održivog ekonomskog razvoja i nabrajao i realizaciju velikih razvojnih projekata. Po tom je dodao da će viti ekonomskog rasta do 7%.

Premijer zemlje je među ostalog rekao da će biti vladavine rede i zakona i da će se rešiti problem sektora električne energije. Nakon diskusije o spoljnoj politici i evro-atlantskim integracijama, o novim priznavanjima i članstva u međunarodnim organizacijama govorio je i o dijalogu Kosov Srbija. U vezi toga, Premijer je rekao da imamo cilj da izgradimo dobrosusedske odnose i ovo pitanje uspešno će se zaokružiti i da se mora odrediti vremenski rok, naglasivši ovom prilikom i uzajamno priznavanje država. Što se liberalizacija vize tiče on je rekao da će Kosovo ispuniti kriterije i da će se ubrzavati i ostali procesi integracija. Što se članstva Kosova tiče, u NATO, on je naglasio i transformisanje Bezbednosni snaga Kosova u Oružane snage Kosova, u punoj saradnji sa NATO-m.

Nakon predstavljanja ovog Vladinog programa, od Premijera Haradinaj, predsednici parlamentarnih grupa su izneli svoje stavove u vezi istog. Ovom prilikom je bila šira debata između poslanika LDK-a i Premijera u vezi demarkacije granice sa Crnom Gorom.

Glauk Konjufca - Pokret „Vetvendosje" - u toku svog izjašnjavanja o Programu, na početku je naglasio suđenje poslanika Pokreta Vetvendosje zahtevajući trenutno njihovo oslobođenje kao i ostalih aktivista stranke, kao što je on rekao, nepravedno osuđeni. U nastavku ke kritikovao razmatranje ovog Programa iza razmatranja Nacrta zakona o budžetu za 2018.god. prema njemu, u normalnim okolnostima prvo se diskutira o programu Vlade a po tom budžet.

Konjufca je rekao i o volumenu programa Vlade, istakavši da volumen nije garancija dobrog sadržaja i da je ovaj program preopterećen opštim frazama. Nadovezujući se na obećanja Premijera da će biti ekonomskog rasta do 7%, on je zahtevao objašnjenja od njega, o merama koje će s preduzeti, i zašto nije napravljen detaljni plan o tome.

Abdullah Hoti iz LDK-a, smatra da ovaj program, na najgrublji način prikaže izostanak vizije ove vlade o tome kuda se treba krenuti Kosovsko društvo. Prema njemu, aktuelna vlada nema za pasiju i posvećenost da služi građanima i da im poboljša život. On je rekao da ovaj nije program velikih poslova i istim se degradira dosadašnji progres koji je postignut poslednje tri godine. Pitanje koja je potpalila raspravu nakon govora g-dina Hoti, bilo je i pitanje demarkacije sa Crnom Gorom, zahtevajući dodatnih objašnjenja od premijera. Hoti je u nastavku nabrajao nekoliko obećanja partnera vladine koalicije u toku predizborne kampanje, koja ovaj program ne sadržava.

Elmi Reçica - Demokratska stranka Kosova, izrazivši punu podršku PG PDK-a ovom vladinom programu rekao je da isti se zasniva na tri glavna stupa održivosti države, istakavši ekonomski razvoj, dobrobit građana i smanjivanje nezaposlenosti kao i stvaranje jednakih uslova na tržištu rada.

„U vladinom programu se jasno vidi da je tretirana prosveta, zdravstvo i poljoprivreda" rekao je Reçica, istakavši u nastavku i vladavinu zakona, oblast u koju prema njemu treba da doprinosi i Skupština, usvajanjem zakona i dokumenata.

Govoreći o ekonomskom razvoju Reçica je rekao da je o tome potrebna posvećenost sviju, kako bi uticali na smanjivanje nezaposlenosti.

U nastavu je dodao da dijalog sa Srbijom mora dobiti epilog i stvar demarkacije sa Crnom Gorom mora da se završi, s obzirom da je Kosovo ostalo kao izolovana zemlja.

Ahmet Isufi - AAK- rekao da je program došao na Skupštinu pre tri meseca i o današnjoj debati, rekao da se treba govoriti o rezultatima i o slabostima ove Vlade a ne da se današnja rasprava pretvara u debatu za teme van programa.

„Skupština mora biti mesto gde se raspravlja o temama koja su u interesu građana a ne da se konfrontiramo međusobno, rekao je on.

Dok je Bilall Sherifi, iz PG NISMA smatrao da program Vlade nije van rada, aktivnosti i ciljeva Vlade a u vezi današnje debate poslanika iz opozicije, zahtevao od njih da se drže pred izbornog obećanja kao što su i dobili glasove, dodajući da će NISMA ostati u svojim pozicijama koje je imala u prošlosti.

I Albert Kinolli (grupa 6+) je rekao da je ovaj program konkretan i u interesu svih građana i zajednica.

Prema njemu ovaj program uverava nas da će njegove politike za otvaranje radnih mesta uticati na poboljšanje ekonomskog stanja. Ovom prilikom, on je naglasio i podršku Vlade koju treba dati za potrebe romske zajednice, sa posebnim naglaskom u zdravstvu.

Rasprava je na Skupštini nastavljena širim diskusijama ostalih poslanika, koji su inicirali mnoga pitanja u vezi sadržajnih i programskih aspekta prikazanih, dala je pozitivne ocene ali adresirala je i kritike.

Premijer Haradinaj nekoliko puta je dao objašnjenja o iniciranim problemima od strane poslanika.

Sednica nastavlja rad u petak u 11:00 časova.

Nga mbledhja plenare e KuvenditNga mbledhja plenare e KuvenditNga mbledhja plenare e KuvenditNga mbledhja plenare e Kuvendit