Vesti

Sa sednice Komisije za spoljne poslove

Utorak, 26.12.2017
Na današnjoj sednici Komisije za spoljne poslove, dijasporu i strateške investicije, koju je predsedavala poslanica Vjosa Osmani, predsednica ove Komisije, podnela je izveštaj Vladina Komisija u vezi granice sa Crnom Gorom (imenovana od Premijera Haradinaj).

Ocenjivanje rada prethodne Komisije po pitanju granice sa Crnom Gorom, bio je mandat i ovlašćenje koje je nam dato od Vlade, rekao na početku svog govora pred Komisijom Shpejtim Bulliqi, predsednik vladine Komisije.

Govoreći o nalazima, odnosno nedostacima rada prethodne Komisije on smatra da je prethodna Komisija u toku svog rada, prekoračila svoja ovlašćenja preciziranih vladinom odlukom. Što više,nastavio je Bulliqi, prethodna Komisija je pogrešno tumačila kartografske činjenice i sled toga je pogrešno obeležavanje granične linije sa Crnom Gorom.

Govoreći o nalazima koji su evidentirali u toku svog rada, Bulliqi je istakao da se Komisija koju je on predvodio bazirala na analizu kartografskih dokumenata. Kartografski i dokumenti koji prikažu efektivnu kontrolu granice sa Crnom Gorom kao i jedna Odluka Skupštine bivše Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosova (SAPK).

U nastavku su Bulliqi i njegovi saradnici izneli niz činjenica kao što su: investicije u infrastrukturi spoljne zone kao i razne karte.

Centralna Komisija (smatrajući novu činjenicu u svom izveštaju rada), izneli i slučaj saobraćajnog udesa u toj spornoj graničnoj zoni između Kosova i Crne Gore.

U vezi tog slučaja, predstavnik vladine Komisije je rekao: „autobus koji je imao udes ( dana 09.11.1981) u Čakoru, kao i kompanija osiguranja je bila iz Crne Gore. Sve procedure su obavljene od organa SAPK-a i nijedna institucije iz Crne Gore nije bila uključena u ovom slučaju".

Potom, predstavnici ove Komisije su se izjasnili da je ovaj izveštaj preliminarni i objasnili da u nedostatku dovoljnog vremena nisu stigli da ga završe.

U nastavku su odgovarali na pitanja članova Komisije koji su odlučili da će u vezi toga doneti odluku oko sredine meseca.